Onderzoek in het onderwijs

Als onderwijsmanager wilt u het liefst continue de kwaliteit van uw onderwijs en uw instelling verbeteren. Extern vanwege certificering voor ISO of Cedeo of voor bijvoorbeeld een NVAO accreditatie. Intern om uw instelling verder te professionaliseren en om beter op actualiteiten en wensen in te kunnen spelen. Verbeteren begint bij weten waar je bent. Wat gaat goed, wat zijn de zwakke plekken?

Uw studenten, docenten, alumni en het werkveld kunnen u inzicht geven in de huidige kwaliteitsperceptie van uw opleiding, in uw sterke punten en wat beter kan. Zij zijn ervaringsdeskundigen en weten als geen ander hoe uw opleiding in de praktijk uitpakt.

Misschien houdt u al regelmatig een tevredenheidsonderzoek en heeft u een globaal idee hoe zij uw kwaliteit ervaren. Maar heeft u het gevoel dat er meer met de resultaten gedaan kan worden. U mist een directe vertaling van de onderzoeksresultaten naar kwaliteitsverbetering. Iedereen in de organisatie lijkt de resultaten voor kennisgeving aan te nemen en gaat weer over tot de orde van de dag.

Onderzoek dat is opgesteld vanuit een kwaliteitszorginsteek, verzekert dat de resultaten directe aanknopingspunten bieden voor kwaliteitsverbetering. Door het onderzoek te ontwerpen vanuit concrete doelstellingen en indicatoren, kunnen onderzoeksresultaten uitstekend als monitor dienen voor het realiseren van langere termijn doelen. Workshops – waarin onderzoeksresultaten worden gepresenteerd – geven telkens weer gelegenheid om de resultaten van acties te beoordelen en eventueel doestellingen bij te stellen. Zo ontstaat een cyclisch proces van kwaliteitszorg, waarbij studenten en werkveld centraal staan. Dat klinkt mooi, maar hoe kunt u dit in uw instelling voor elkaar krijgen? Waar begint u?

Odion Evaluatieonderzoek is gespecialiseerd in het begeleiden van onderwijsinstellingen in het MBO, HBO en WO bij het toepassen van tevredenheidsonderzoek.

Odion:

  • ontwerpt tevredenheidsonderzoek en voert deze voor u uit
  • maakt onderzoeksgegevens optimaal bruikbaar binnen uw instelling en manier van werken
  • helpt u om onderzoeksresultaten gericht in te zetten voor verbeteringen in uw organisatie

Ook als u al reeds over resultaten van tevredenheidsonderzoeken beschikt, kan Odion u helpen deze resultaten beter te benutten.

Interne kwaliteitszorg speelt een belangrijke rol bij externe accreditaties. Odion sluit hierop aan door duidelijk traceerbaar gebruik te maken van de PDCA-cyclus. Zo kunt u bij een instellingsaudit eenvoudig het “spoor” zichtbaar maken van instellingsniveau naar uitvoeringsniveau en omgekeerd, voor bijvoorbeeld een NVAO audit-trail.


Reacties zijn gesloten.